אחרי סיום קורס ה200 רק חיכינו לרגע שנטע תסכים לפתוח לנו קורס המשך. גם הוא נפרס על שנה שמלאה בלמידה, העמקה, קשרים, ריטריט לקינוח. הקורס הקנה לי בטחון עצום ללמד, להיות המשך לעולם היוגה ולהיות בטוחה בהעברת הידע והמידע שרכשתי אצל נטע לאורך השנים איתה. הפרקטיקום( 30 שעות מייסור ) לצידה של נטע יקר מפז. מוקירה תודה לנטע ולשאר המורים על שנתיים נפלאות.