מחירון

סוג תוקף מחיר לשיעור מחיר לרכישה
שיעור ניסיון * שנה ₪ 30 ₪30 לרכישה
חודש ניסיון* חודש לתלמידים חדשים בלבד ₪ 250 לרכישה
שיעור בודד שנה ₪70  ₪70 לרכישה
כרטיסיה 5 2 חודשים ₪65 ₪325 לרכישה
כרטיסיה 10 3 חודשים ₪59 ₪590 לרכישה
כרטיסיה 30 6 חודשים ₪49 ₪1470 לרכישה
כרטיסיה 50 12 חודשים ₪ 45 ₪2250 לרכישה
חופשי חודשי חודש ₪430 לרכישה
חופשי מתחדש חודש** ₪340 לרכישה

*לתושבי תל אביב

**מינימום חודשיים קלנדריים מלאים, הוראת קבע בכרטיס אשראי