סדנת יוגה

אייל צ'חנובסקי

image

27 בדצמבר2014

15:00-18:00

לחיות ברגע


נוכחות בתרגול


מאמץ ללא מאמץ

 
אחת המטרות בתרגול היוגה היא איחוד בין הלב לראש בסדנה זו נבחן טכניקות תנועה אשר יעזרו בנוכחות בתרגול ,זרימה והרגשת החופש שבאי המאמץ

 

Realize deeply that the present moment is all you ever have. Make the Now the primary focus of your life.

Eckhart Tolle

 

עלות הסדנה לתלמידי הסטודיו 150 שקלים בתשלום מראש

עלות הסדנה לתלמידים מהחוץ 180 שקלים בתשלום מראש

עלות הסדנה ביום הסדנה 200 שקלים