תשלומים ביטולים הקפאות והחזרים

– מקבלים צ'קים, מזומן ואשראי.
– המחירים יכולים להשתנות מעת לעת.
– ניתן לבטל מנוי/כרטיסיה כל עוד לא נעשה שימוש וכל עוד לא עברו יותר מ 14 יום מיום הקניה
– תשלומים יתקבלו בקניה מעל 300 שקלים חדשים
– חלק מהמנויים והכרטיסיות מוגבלים בזמן
– לא יינתן החזר כספי עבור מנוי/כרטיסיה שלא נעשה בהם שימוש
– במידה ויגיעו פחות משלושה תלמידים לא יתקיים שיעור
– ניתן ורצוי לשמור מקום במערכת הממחושבת
– תלמיד שלא הגיע לשיעור שנשמר עבורו מקום ולא הודיע על כך עד שעתיים מתחילת השיעור (עד 10 בערב הקודם לשיעור בוקר) יחוייב בעבור השיעור
הקפאות:
– הקפאת כרטיסיה תהיה בין שבוע לחודש
– הקפאות ינתנו במקרים הבאים: מילואים, טיסה, מחלה, פציעה
– יש להודיע מראש על הקפאה (ולא בדיעבד)
– כרטיסיות לא יוקפאו ליותר מחודש
– במידה ופג תוקף הכרטיסיה ניתן יהיה לרכוש כרטיסיה חדשה זהה ולהעביר את יתרת השיעורים לכרטיסיה זו (תוקף הכרטיסיה לא משתנה).
– ניתן בכל עת לבדוק את מצב הכרטיסיה/מנוי במערכת (הכניסו שם משתמש וסיסמא למעלה מימין, במידה ואין לכם סיסמא לחצו על "Forgot password" )
חופשי חודשי מתחדש:

– בעת ההרשמה תשלום ראשון חלקי על פי יתרת ימי החודש הנוכחי
– הוראת קבע תתבצע בראשון לכל חודש קלנדרי
– ביטול יתאפשר רק לאחר חודשיים קלנדריים מלאים
– הודעה על ביטול במייל בלבד לא יאוחר מה 10 לחודש הקודם לביטול
– יתאפשרו עד 4 הקפאות לתקופה ובסך הכל עד חודש ימים (תקופה היא 12 חודשים).            – תלמיד שלא הגיע לשיעור שנשמר עבורו מקום ולא הודיע על כך עד שעתיים מתחילת השיעור (עד 10 בערב הקודם לשיעור בוקר) יחוייב בעבור השיעור ב 40 שקלים
– הקפאה תתאפשר כימים בתום התקופה (לדוגמא: מנוי הוקפא לשבועיים, מודיע ב 7.3 שרוצה להפסיק מנוי. המנוי יופסק ב 1.4 ואז יתווספו שבועיים כך שהמנויי בתוקף עד ה 14.4)
– בתום 12 חודשים מלאים יש לחדש את המנוי.

– ייתכנו שינויים במערכת השעות מעת לעת.
– החלפות ייעודכנו במידת האפשר במערכת השעות באתר.